BLOG

Feb. 17, 2018 CTF

DKHOS - Trivia 200 - Geçmişe yolculuk


Sorunun Çözümü:

Resim basit bir şekilde stego araçları, resim düzenleme araçları ile brightness/contrast değerlerinin değiştirilmesi, resim içerisinde hangi renklerin bulunduğunun anlaşılması ve buna göre filtrelenmesi gibi yollar kullanılarak çözülebiliyordu. En son karşımıza çıkan flag: UNSTOPPABLE

Noktalar