BLOG

DKHOS - Reverse 100 - Tamirci Pala Remzi
Feb. 17, 2018 CTF

DKHOS - Reverse 100 - Tamirci Pala Remzi


Soru Çözümü:

Soruda Manchester kod halinde binary dizi verilmiştir. Yarışmacıların soru içerisinde yer alan videodan Manchester anahtar kelimesini elde etmeleri beklenmektedir. Sonrasında yapılacak araştırma ile Manchester encoding yöntemi ve çeşitli online decoderlar elde edilebilinir. http://eleif.net/manchester.html adresinde yer alan araç kullanılarak aşağıda yer verilen decoded binary dizi elde edilecektir:

00101010010111110011111101001110011010010101001101101001010011010101111101110010011010010101101001100001010010000101111101110010011011110111100101101001011011000101001101100001010000100101111100101010

Binary dizi stringe dönüştürüldüğünde aşağıda yer alan string elde edilecektir.

*_?NiSiM_riZaH_royilSaB_*

Elde edilen string ters çevrildiği durumda "*_BaSliyor_HaZir_MiSiN?_*" olarak flag elde edilecektir.