Background Image

AMACIMIZ VE DEĞERLERİMİZ

AMACIMIZ

Bugünün ve geleceğin siber dünyası için inovasyonlar üreterek, bireyler ve kurumlar için 1 numaralı çözüm ortağı olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • İNOVASYON TUTKUSU
  İNOVASYON TUTKUSU

  %100 yerli sermaye ve öz üretim ilkesi ile geliştirdiğimiz tüm ürünlerimiz ve servislerimiz ile sadece bugünü değil geleceğin dünyasını da düşünerek en iyi, en efektif, en sonuç odaklı, en kapsayıcı çözümleri üretme amacıyla her adımda inovasyon tutkusu ile çalışırız

 • PRO-AKTİF YAKLAŞIM
  PRO-AKTİF YAKLAŞIM

  Aktif güvenlik politikasını özümsemiş bireyler olarak, tehditler ya da sorunlar oluşmadan önce ilgili önlemleri alıp gerekli bildirimleri yaparak çalıştığımız kurumların iş akışının en üst düzeyde devamlılığını sağlamayı hedefleriz.

 • SAHİPLENME
  SAHİPLENME

  Beraber çalıştığımız iş ortaklarımızın ve şirketimizin güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi sahiplenir, stratejik varlıklarına kendi varlıklarımız gibi sahip çıkar ve uzun vadedeki başarıları kendi başarımız gibi sahiplenerek hareket ederiz.

  Bugün ve yarına ait ihtiyaçları karşılama, sistemleri geliştirme, etkinliğimizi ve yetkinliğimiz arttırma amacı ile hem bireysel hem de ekip olarak inisiyatif almaktan çekinmeyiz.

 • GİZLİLİK İLKESİ
  GİZLİLİK İLKESİ

  Tüm kurumlar ile en üst düzey gizlilik ilkesi ön şartı ile çalışırız. Konuşmalar, ticari yazışmalar, hazırlanan raporlar, test sonuçları ve tüm süreçler dahilindeki bilgiler bu gizlilik politikası çerçevesinde değerlendirilir.

 • ETİK YAKLAŞIM
  ETİK YAKLAŞIM

  Yasalara uygun hareket eder, birbirimize ve çalıştığımız kişilere karşı dürüst ve açık sözlü davranırız. Her karar ve eylemimizde, INVICTUS ilke ve prensiplerini gözetiriz. Bulgularımızı ve çözüm önerilerimiz paylaşırken somut verilere dayanır, tamamen objektif davranırız.

 • İÇERİDEN BÜYÜME
  İÇERİDEN BÜYÜME

  Çalışanlarımızı kendi bilgi birikimiz ve uzmanlığımız ile yetiştirip bünyemize katarak, INVICTUS ekibinin sürekli en iyilerden oluşmasını ve kendi iç insan kaynağımızla büyümeyi amaçlıyoruz.